Tietoa yhtiöstä

Lou-Rak Oy on yksityinen, erikoistunut maanrakennusyhtiö Uudellamaalla. Perustettu 1980. Palvelut keskittyneet kaivamiseen, kuormaamiseen ja kuljettamiseen minkä ohella purkutyöt sekä seulonta. Toiminta käsittää lähtökohtaisesti pääkaupunkiseudun sekä tapauskohtaisesti Uudenmaan laajeemin.

Yhtiö on kokenut kaupunkien, kunnallisten toimijoiden hankintayksiköiden ja rakennuttajatahojen vaativista hankkeista sekä palvellut rakennusyhtiötä ja projektinjohtajia suuremmissa hankkeissa.

Palvelut

Lou-Rak Oy:n maanrakennuspalveluihin lukeutuu kaivuutyöt, maa-ainesten kuormaaminen ja kuljettaminen. Lisäksi poistettavien rakenteiden ja rakennusten purkutyöt materiaalien asianmukaisella käsittelyllä sekä kivi-ainesten seulonta hankkeissa. Työt suoritetaan aina soveltuvimmilla kalustoilla.

Palvelut kaupungeille, kunnallisille rakennuttajille ja vastaaville hankintayksiköille, sekä aliurakointia suurille ja keskisuurille rakennusyhtiöille, maa- ja vesirakentajille.

Since 1980 – Briefly in English

Lou-Rak Oy (ltd company) is privately owned ground construction company in the capital region of Finland (Uusimaa region, capital Helsinki). Heavy-equipment operator focusing on excavating (cut and fill), earth moving and loading, grading, screening. Also removing and disposing redundant structures and buildings.

Please do not hesitate to contact us. Send us your request by e-mail or give us a call to find out how we can be of assistance.

Käyttöehdot | Tietosuojaseloste

Käyttöehdot

Lou-Rak Oy kehoittaa tutustumaan tässä kuvattuihin ehtoihin kun verkkosivuja käytetään.

Lou-Rak Oy:n verkkosivujen (www-sivut) sisältö esitetään sellaisenaan ilman takuuta koskien tietojen saatavuutta, täsmällisyyttä, oikeellisuutta tai luotettavuutta. Lou-Rak Oy voi milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta muuttaa sisältöä tai estää sivuille pääsyn. Lou-Rak Oy:n verkkosivujen sisältö kuten kuvat, teksti, visuaaliset elementit ovat tekijänoikeuslakiin perustuen Lou-Rak Oy:n omaisuutta tai käyttöön ja hallintaan luovutettua omaisuutta. Lou-Rak Oy:n verkkosivujen sisällön jäljentäminen ja osittainenkin kopiointi on kielletty ilman  Lou-Rak Oy:n etukäteen ja kirjallisesti antamaa suostumusta.

Kaikki oikeudet pidätetään.Lou-Rak Oy pidättää oikeuden päivittää tai muuttaa käyttöehtoja ilman etukäteisilmoitusta.


Tietosuoja ja yksityisyys
Tietosuojaseloste

Lou-Rak Oy huolehtii yksityisyydensuojasta ja harjoittaa henkilötietojen käsittelyssä käytäntöjä jotka ovat voimassa olevien tietosuojalakien ja määräysten mukaisia. Keräämme henkilötietoja kuten nimi, titteli tai asema, yritys tai asiayhteys, kontaktitiedot kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite henkilön itsensä antamina tai muilla tavoin saatuna tiedusteluna, kyselynä, tarjouspyyntönä, välillisesti tai välittömästi työtehtävien hoitamiseen liittyvistä syistä ja tarkoituksissa sekä Lou-Rak Oy:n palveluiden markkinointitarkoituksia varten asianomaisen suostumuksella. Jos tiedustelu, kysely tai tarjouspyyntö ei johda asiakassuhteeseen, tiedot hävitetään. Asiakastiedot säilytetään asiakassuhteen hoidon ajan suojatuissa tiloissa ja enintään 2 vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen, niiltä osin mistä ei muuten määritetä esim. kirjanpitolaissa. Aineiston suojauksessa käytetään yleisesti hyväksyttyjä suojausmenetelmiä. Sähköinen / digitaalinen aineisto on tietokoneissa tai tallennusvälineissä, jotka ovat salasanoin, palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Aineistoon on pääsy vain Lou-Rak Oy:n toimivalla johdolla ja asian hoitoon nimetyillä henkilöillä, sekä rajattuun tiedon käsittelyyn ulkoisilla toimijoilla joiden kanssa on voimassa oleva toimeksiantosopimus ja/tai joita sitoo salassapitovelvollisuus viran tai aseman puolesta esimerkiksi Tilitoimisto. Lou-Rak Oy ei luovuta rekisteritietoja ilman asianomaisen lupaa tai mitä asian käsittely edellyttää lakisääteisten tai viranomaisvelvoitteiden täyttämiseksi.

Rekisterinpitäjä Lou-Rak Oy Y-tunnus: 0426585-8 Ukintie 11 03250 Ojakkala
Rekisterin vastuuhenkilö Kim Lemmetyinen

© Lou-Rak Oy  –  Kaikki oikeudet pidätetään.